Catalina si Cristian

February 12, 2016
fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_29

fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_01 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_02 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_03 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_04 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_05 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_06 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_07 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_08fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_10 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_11

Parcul Primariei – Brasov

fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_12 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_13 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_14 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_15 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_16 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_17 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_18 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_19 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_20

Biserica Neagra – Brasov

fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_21 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_22 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_23

Strada Sforii – Brasov

fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_24 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_25 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_26 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_27 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_28

Caterdala Ortodoxa – Brasov

fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_30 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_31 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_32 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_33

Restaurant Castel – Brasov

fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_34 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_35 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_36 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_37 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_38 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_39 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_40 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_41 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_42 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_43 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_44 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_45fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_47 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_48 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_49 fotograf_profesionist_nunta_brasov_catalina_cristian_50